Other publications

The t'Serstevens Collection. At Second Sight: the Photographer's Oeuvre

serstevens_cover_rs


Illustrations: 68 black & white photos
 
Texts (KIK-IRPA): Hilke Arijs, Élodie De Zutter & Jeroen Reyniers, with the collaboration of Jenny Coucke, Stijn De Groof & Sander Raes
Language: trilingual English, Dutch and French
Published by Husson Éditeur
ISBN: 9-782916-249-97-1

Price: 30 €*

Order

The t'Serstevens Collection offers a selection of the most captivating images from the collection of Émile t'Serstevens and his wife Marie Dastot, a little gem rediscovered in the photo library of the KIK-IRPA in 2013. The couple took around 2250 photos that offer a unique view of the daily life of the bourgeoisie around 1900. 


Les vitraux de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle conservés en Belgique. Provinces du Brabant Wallon, de Hainaut, de Liège et de Namur

Corpus Vitrearum

 

Author: Isabelle Lecocq
Corpus Vitrearum Belgique VI, Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage / Corpus Vitrearum Belgique, 2011, 792 p. 
Language: French
Price: 118 €*
Order

 

 

 


Le vitrail monumental. Créations de 1980 à 2010

 newsitem42_400


Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles no. 14, CRMSF, Liège, 2011
Language: French
Price: 30 €*
Order

 

More information on the CRMSF website

 

 

 


 

 La conservation et la restauration des vitraux. Recommandations pour l'élaboration d'un cahier des charges

newsitem41_400

Authors: Isabelle Lecocq, Yvette Vanden Bemden, with the collaboration of Carole Carpeaux, Jean-Pierre Delande, Christine Herman and Jean-Marie Pirotte
Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles no. 13, CRMSF, Liège, 2010
Language: French
Price: 25 €*
Order

More information on the CRMSF website

 

 

 

 


 

Campin in Context: peinture et société dans la vallée de l'Escaut à l'époque de Robert Campin 1375-1445

image091_01

Acta of the International conference organised by the Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, the Royal Institute for Cultural Heritage and the Tournai association of guides, (Tournai, Maison de la culture, March 30 - April 1 2006), Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2007, 343 p.
Language: contributions in French and English
Price: 55 €*
Order

 

 

 


Inventaris van het roerend kunstpatrimonium van de Norbertijnenabdij van Tongerlo. Deel 1

image068_03
Authors: C. Ceulemans, J. Jansen
Brussels/Tongerlo, Royal Institute for Cultural Heritage/Norbertijnenabdij Tongerlo, 2006, 280 p., 210 colour illustrations, bound.
Language: Dutch
Price: 35 €*
Order

 

 

 

 


Beknopt glossarium voor de conservator-restaurator van beeldhouwwerken = Petit glossaire à l'usage du conservateur-restaurateur de sculpture

image082_03

Edited by I. Geelen and W. Wailliez.
Brussels, Royal Institute for Cultural Heriage, 2006, 72 p.
Bilingual: Dutch-French
ISBN: 978-2-930054-08-7
Price: 12 €*
Order

 

 

 


De Duitse negatieven van het KIK. 1917-1918

image002_11

 

Edited by M.-C. Claes.
Royal Institute for Cultural Heritage, 2006, 18 p.
Available online (pdf): in Dutch and in French

 

 

 

 

 


 

Dynastie en fotografie

image080_01

Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 2005, 112 p.
Available in French (sold out) or in Dutch
ISBN: 978-2-930054-03-2
Price: 20 €*
Order

 

 

 

 


De zaak Van der Veken

image078_02

Royal Institute for Cultural Heritage, Brussels, 2005, 20 p.
Available in Dutch or in French
Price: 3 €*
Order

 

 

 

 

 


Inter Folia. Handboek voor de conservatie en de restauratie van papier

image050_02

Authors: A. Liénardy, P. Van Damme
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 2001, reissue of the 1989 edition, 247 p.
Available in Dutch and in French
Price: 29 €*
Out of print

 

 

 

 


Beeldhouwkunst in de Premonstratenzerabdij van Averbode

image066_06
Authors: J. Jansen, H. Janssens
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage/Abdij der Norbertijnen van Averbode, 1999, 298 p., 46 colour plates, 156 b/w photos.
Language: Dutch 
Price: 39,70 €*
Order

 

 

 

 


Radiokoolstof. Een maat voor het verleden

image076_01

Author: M. Van Strydonck
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 1995, 80 p., 36 illustrations.
Available in Dutch or in French
Price: 6,20 €*
The French edition is out of print
Order

 

 

 


Het Kunstpatrimonium van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Brussel. Schilderijen en tekeningen

image064_02

 

Authors: H. Coenen, M. Maistriaux, Cl. Dickstein-Bernard
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 1995, 169 p., 38 plates
Available in Dutch or in French 
Price: 12,40 €*
Order

 

 

 


Papier in gevaar = Papier en péril

image054_02

Authors: A. Liénardy, P. Van Damme, G. Vandeplassche, B. Van Schoute.
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 1994, 204 p.
Bilingual: Dutch-French.
Bekijk de inhoudstafel.
Price: 10,00 €*.Out of print. Free PDF available

 

 

 

 


Les solvants

 

image002_11

Author: L. Masschelein-Kleiner
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 1994, Conservatiecursussen 2, 131 p.
Language: French
Price: 6,20 €*
Order

 

 

 


Massaontzuring van boeken en documenten

image052_01

Authors: A. Liénardy, P. Van Damme
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 1992, 247 p.
Available in Dutch or in French.
ISBN: 978-2-930054-00-1
Price: 11,80 €*
Order

 

 

 

 

 


Oude vernissen, bind- en kleefmiddelen

image048_01

 

Author: L. Masschelein-Kleiner
Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage, 1992, Conservatiecursussen 1, 3rd revised edition, 123 p.
Available in Dutch or in French
Bekijk de inhoudstafel.
ISBN: 978-2-930054-01-8
Price: 6,20 €*
Order

 

 

 

 


Het kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Herentals

image062_03

Author: J. Jansen
Ministerie van wetenschapsbeleid / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Herentals, 1992, 144 p.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 12,40 €*
Order

 

 

In de loop van zijn geschiedenis wist het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals een belangrijk artistiek patrimonium te vergaren. Dit werk draagt bij tot de conservatie en de bekendmaking ervan in de hoop zijn rijkdom aan een ruim publiek te kunnen ontsluiten.


Het Kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Tongeren

image060_02

Auteurs: Chr. Ceulemans, J. Helsen
Ministerie van binnenlandse zaken / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tongeren, 1991, 205 p., 67 pl.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 17,40 €*
Order

 

 

 

Dankzij deze publicatie beschikt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Tongeren voortaan over een volledige, overzichtelijke en wetenschappelijke inventaris van zijn verzamelingen. Een historisch overzicht leidt de eigenlijke inventaris in.

 


Begijnhof en Begijnhofmuseum

image058_03

Auteur : B. Roose-Meier
Brussel, Ministerie van onderwijs / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1990, 76 p.
Enkel in het Nederlands (met een samenvatting in het Frans).
Prijs : 18,60 €*
Order

 

 

In dit werk wordt de verzameling van het Begijnhof van Kortrijk voorgesteld. Alle stukken met een artistieke, archeologische, historische of folkloristische waarde worden er beschreven.

 


Het kunstpatrimonium van het begijnhof te Turnhout

image056_02

Auteur : J. Jansen
Ministerie van onderwijs / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Vrienden van het begijnhof Turnhout, 1988, 144 p.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 12,15 €*
Order

 

 

 

Dit eerste werk in de reeks gewijd aan het artistiek patrimonium van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uit 1988 behandelt de verzameling van het Begijnhof van Turnhout. Het is niet zozeer een beknopte lijst van alle voorwerpen, maar veeleer een studie van alle stukken met een artistieke, archeologische,
historische of folkloristische waarde. Een stuk miskend erfgoed onthuld...


Een schetsboekje van Henri Evenepoel uit 1899

image072_02

Auteurs : H. Coenen, S. Bown-Taevernier
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1985, 36 p.
Enkel in het Nederlands
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 2,50 €*
Order

 

 

 

 

Slechts enkele schetsboekjes van Henri Evenepoel zijn bewaard gebleven… Dit boekje biedt ons een unieke kans om er één te ontdekken uit de laatste jaren van het leven van deze schilder, tekenaar en graficus (1872-1899).

 


Repertorium van het werk van Henri Evenepoel: De olieverfschilderijen in Belgisch publiek bezit

image070_04

Auteur : H. Coenen
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1984, 44 p.
Enkel in het Nederlands
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 2,50 €*
Order

 

 

 

 

Deze publicatie bevat een inventaris van de olieverfschilderijen van kunstenaar Henri Evenepoel die bewaard worden in Belgisch publiek bezit. De auteur besteedt aandacht aan de band tussen de biografie van de kunstenaar en zijn werken. Dit kleine boekje wil het werk van de kunstenaar meer bekendheid geven.


 

De Kerk Sint-Jan-de-Doper bij het Begijnhof van Brussel en zijn meubilair

 image074_02

 

Auteurs : D. Coekelberghs, P. Loze
Ministerie van de Franse Gemeenschap, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, s.l., s.d., 332 p.
Enkel in het Frans.
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 12,40 €*
Order

 

 

Dit boek dat ontstond uit een samenwerking tussen historici en kunsthistorici beschrijft voor de eerste keer een van de mooiste barokkerken evenals het artistiek patrimonium dat er bewaard wordt. De monografie besteedt aandacht aan alle aspecten van het monument en zijn geschiedenis en laat daarbij ook het probleem van conservatie van kerkpatrimonium aan bod komen. De korte historische schets van de geschiedenis van het Begijnhof en de kerk binnen de Brusselse context van de dertiende eeuw tot het einde van het Ancien Régime wordt gevolgd door een gedetailleerde analyse van de architectuur van dit uitzonderlijke kerkgebouw dat de begijnen in de twaalfde eeuw lieten bouwen.


 * Verzendingskosten niet inbegrepen.