May 28 2010 - study day: stone heritage

IRPA/KIK is hosting a study day on repair mortar and artificial stone for the restoration of monuments. All communications will be in Dutch.

Versteend erfgoed - omgaan met herstelmortel en kunststeen. Het KIK verwelkomt u op een studiedag rond herstelmortel en kunststeen voor de restauratie van monumenten. Voor het herstel van materiaalverlies aan historische constructies en beeldhouwwerk worden deze materialen steeds vaker ingezet, soms met wisselend succes. De studiedag beoogt in de eerste plaats om tot een verruiming van de kennis van deze materialen te komen. Met de uitnodiging van sprekers uit de openbare en commerciële sector en uit de academische wereld willen we tevens een constructieve dialoog op gang brengen tussen de verschillende actoren.


Presentatie en programma

Inschrijvingen

Syllabus