28 mai 2010 - journée d'étude: patrimoine de pierre

L'IRPA organise une journée d'étude autour du mortier de ragréage et de la pierre artificielle utilisés dans le cadre de la restauration de monuments. Toutes les communications se feront en néerlandais.

Versteend erfgoed - omgaan met herstelmortel en kunststeen. Het KIK verwelkomt u op een studiedag rond herstelmortel en kunststeen voor de restauratie van monumenten. Voor het herstel van materiaalverlies aan historische constructies en beeldhouwwerk worden deze materialen steeds vaker ingezet, soms met wisselend succes. De studiedag beoogt in de eerste plaats om tot een verruiming vande kennis van deze materialen te komen. Met de uitnodiging van sprekers uit de openbare en commerciële sector en uit de academische wereld willen we tevens een constructieve dialoog op gang brengen tussen de verschillende actoren.


Presentatie en programma

Inschrijvingen

Syllabus