17 novembre 2010 : Journée d'étude architecture


"Omgaan met 20e eeuwse architectuur: gevelbekleding":
l'IRPA, le Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) et le Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) organisent une journée d'étude autour des revêtements de façade dans l'architecture du xxe siècle.


A Bruxelles, le 17 novembre 2010
Toutes les communications se feront en néerlandais


De industriële revolutie aan het eind van de 19e eeuw betekende een ommekeer in technologische en wetenschappelijke ontwikkeling binnen de bouwsector. De optimalisatie van de productie van zowel nieuwe als reeds gekende gevelbekledingsmaterialen (keramische tegels, natuursteenplaten...), gecombineerd met nieuwe inzichten in de architectuur, zorgden voor een omwenteling in de bouwtradities in de 20e eeuw. De rijkdom aan bouwmaterialen en -technieken en de grote vrijheid in vormgeving, veroorzaakten een spectaculaire opmars van empirische bouwtypologieën.
De klassieke massiefbouw, die de bouwwereld gedurende eeuwen had beheerst, ruimde stilaan plaats voor elegante skeletbouw en lichte bouwconstructies met dunne buitenbekledingen. Het experiment was hierbij
nooit veraf. Maar bij een experimentele aanpak wordt leergeld betaald: vaak bezorgen de destijds toegepaste methodes problemen bij de restauratie van dit 20e eeuwse architecturale erfgoed, en dit niet alleen voor wat betreft de beschikbaarheid van vervangmaterialen maar eveneens de bouwfysische en ecologische integratie van gevelbekleding conform aan de huidige eisen in de bouwsector.
Tijdens de studiedag worden deze aspecten toegelicht aan de hand van cases, zoals het Stocletpaleis, de Eggericxtoren, het Renaat Braemhuis en het St-Maartensdal. Sprekers zijn Ann Verdonck (VUB), Ludo Bekker (a33), Hilde De Clercq (KIK), Robin Engels (Origin), Willem Hulstaert (VIOE), Mario Baeck en Yves Vanhellemont (WTCB).

 

En savoir plus (pdf en néerlandais)

Programme (pdf en néerlandais)