De inventaris van de OCMW’s


De verzamelingen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn worden vaak onvoldoende gewaardeerd, hoewel ze met hun merkwaardige stukken een belangrijk deel van het gemeenschappelijk artistiek erfgoed uitmaken. De bedoeling van deze reeks van inventarissen is dan ook om dit stuk patrimonium meer bekendheid te geven. Deze inventarissen beperken zich niet tot een beknopte lijst van de objecten van een bepaalde collectie, maar willen ieder stuk apart bestuderen. Het opzet van de inventaris verschilt van collectie tot collectie, afhankelijk van de aard en het belang van de verzameling en de kwaliteit van de beschikbare gegevens.

Iedere inventaris bestaat echter steeds uit een korte geschiedenis van de collectie, gevolgd door de inventaris, met eerst de gebouwen en dan de objecten. Binnen deze grote onderverdeling gebeurt de ordening op basis van het trefwoordensysteem van het fotografisch archief van het Koninklijk Instituut.


Het kunstpatrimonium van het begijnhof te Turnhout

image056_02
Auteur : J. Jansen
Ministerie van onderwijs / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Vrienden van het begijnhof Turnhout, 1988, 144 p.
Enkel in het Nederlands.
Zie de inhoudstafel.
Prijs : 12,15 €*

 

 

 

Dit eerste werk in de reeks gewijd aan het artistiek patrimonium van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uit 1988 behandelt de verzameling van het Begijnhof van Turnhout. Het is niet zozeer een beknopte lijst van alle voorwerpen, maar veeleer een studie van alle stukken met een artistieke, archeologische,
historische of folkloristische waarde. Een stuk miskend erfgoed onthuld...


Begijnhof en Begijnhofmuseum

image058_03Auteur : B. Roose-Meier
Brussel, Ministerie van onderwijs / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1990, 76 p.
Enkel in het Nederlands (met een samenvatting in het Frans).
Zie de inhoudstafel.
Prijs : 18,60 €*

 

 

In dit werk wordt de verzameling van het Begijnhof van Kortrijk voorgesteld. Alle stukken met een artistieke, archeologische, historische of folkloristische waarde worden er beschreven.


Het Kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Tongeren

image060_02Auteurs: Chr. Ceulemans, J. Helsen
Ministerie van binnenlandse zaken / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn Tongeren, 1991, 205 p., 67 pl.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 17,40 €*

 

 

 

Dankzij deze publicatie beschikt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Tongeren voortaan over een volledige, overzichtelijke en wetenschappelijke inventaris van zijn verzamelingen. Een historisch overzicht leidt de eigenlijke inventaris in.


Het kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Herentals

image062_03


Auteur: J. Jansen
Ministerie van wetenschapsbeleid / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn Herentals, 1992, 144 p.
Enkel in het Nederlands.
Zie de inhoudstafel.
Prijs : 12,40 €*

 

 

In de loop van zijn geschiedenis, wist het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals een belangrijk artistiek patrimonium te vergaren. Dit werk draagt bij tot de conservatie ervan en de bekendmaking, in de hoop zijn rijkdom aan een ruim publiek te kunnen tonen.


Het Kunstpatrimonium van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Brussel. Schilderijen en tekeningen

image064_02

 


Auteurs : H. Coenen, M. Maistriaux, Cl. Dickstein-Bernard
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1995, 169 p., 38 pl.
In het Nederlands. Ook uitgegeven in het Frans.
Zie inhoudstafel.
Prijs : 12,40 €*

 

 

 

 

Dit werk betreft de bijzondere verzamelingen van het Brusselse OCMW, waarvan totnogtoe geen volledige inventaris werd gepubliceerd. Gezien het belang van deze collectie, behandelt dit eerste deel enkel de schilder- en tekenkunst. Dankzij deze inventaris, bestemd zowel voor een ruim publiek als voor specialisten, krijgt men de kans dit kwaliteitsvolle erfgoed te leren kennen en te waarderen.

 

Publicatie bestellen

 

* De verzendingskosten niet inbegrepen.