Kunsthistorische seminaries

Vanaf 2000 organiseert het Departement Documentatie van het KIK een reeks van kunsthistorische seminaries. Jaarlijks komen Belgische en buitenlandse specialisten samen om de stand van het onderzoek naar een welbepaald thema te bespreken en informatie uit te wisselen.

De interdisciplinaire aanpak in het onderzoek, die behoort tot de opdracht van het KIK, wordt in deze seminaries zoveel mogelijk centraal gesteld. Voor het Departement Documentatie bieden deze bijeenkomsten de gelegenheid om de toestand van de fotografische verzameling van naderbij te bekijken. De betrokken specialisten kunnen eventueel helpen bij het invullen van belangrijke leemten.


    khsmini

De art nouveau herbekeken: tendensen en bijzonderheden

13-14 februari 2014 - Seminarie 15

Call for abstracts

 


khsem14_01

 

Blik van de kunsthistoricus op de studie van de monumentale glasramen in België

3 december 2013 - Seminarie 14

Programma

 


image002_02

Vraagstukken rond ornamenten (15de-18de eeuw)
3. Reliëfkunsten

16-17 februari 2012 - Seminarie 13

Programma

 

 


 

image002_400

 

 

Meesterlijk gesneden. Interdisciplinair onderzoek naar de laatmiddeleeuwse beeldsnijder Meester van Elsloo in een internationaal perspectief.

20-21 oktober 2011 - Seminarie 12

 

Programma

 

 

 


 

image001_400_07

 

Machinae Spirituales. Barokke retabels in de Zuidelijke Nederlanden. Situering binnen de Europese context en bijdrage tot de geschiedenis van de religieuze beleving in de 17de eeuw.

18 en 19 november 2010 - Seminarie 11

Programma

 

 

 


 

 

image002_43Léon Delaissé en de tentoonstelling De Vlaamse miniatuur (1959): vijftig jaar onderzoek naar de "Bourgondische" miniatuurkunst

03 december 2009 - Seminarie 10

Programma en eprints

 

 

 

 

 

 


image002_400_03

 De Renaissance prentkunst in de Nederlanden

24 oktober 2008 - Seminarie 9

Programma en inschrijving (pdf)

 

 

 

 

 


 

 

image001_11

Documentaire fotografie en kunstgeschiedenis

24 april 2007 - Seminarie 8

Programma (pdf)

Samenvatting van de toespraken (pdf)

 

 

 

 

 

 


 

image002_18Campin in Context

30 maart tot 1 april 2006 - Seminarie 7

Meer weten (pdf)

 

 

 

 

 


 

 

image004_02Muurschilderingen in België

2 december 2005 - Seminarie 6

Programma (pdf)

Samenvatting van de toespraken (pdf)

 

 

 

 

 

 


 

 

image005Belgische kunstenaars en de Salons, van het einde van de 18de tot het begin van de 20ste eeuw

30 november 2004 - Seminarie 5

Programma (pdf)

Samenvatting van de toespraken (pdf)

 

 


 

 

image007_01Vijfentwintig jaar onderzoek naar de Vlaamse Primitieven in België: stand van zaken en perspectieven

10 december 2003 - Seminarie 4

Programma (pdf)

Samenvatting van de toespraken (pdf)

 

 

 


 

 

image008De binnenhuisdecoratie van de 18de en 19de-eeuwse burgerhuizen

19 september 2002 - Seminarie 3

Programma en samenvatting van de toespraken (pdf)

 

 

 

 

 

 


 

 

image009Openbare monumenten in België van 1830 tot 1918

13 december 2001 - Seminarie 2

Programma en samenvatting van de toespraken (pdf)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

image010Barokke beeldhouwkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik

25 februari 2000 - Seminarie 1

Programma (pdf)