Andere publicaties

The t'Serstevens Collection. At Second Sight: the Photographer's Oeuvre

serstevens_cover_rs


Afbeeldingen: 68 zwart-wit foto's
Teksten (KIK): Hilke Arijs, Élodie De Zutter & Jeroen Reyniers, met de medewerking van Jenny Coucke, Stijn De Groof & Sander Raes
Taal: drietalig Nederlands, Frans en Engels
Uitgever: Husson Éditeur
ISBN: 9-782916-249-97-1

Prijs: 30 €*

Bestellen

The t'Serstevens Collection biedt een bloemlezing uit de fotoverzameling het echtpaar t'Serstevens, een in 2013 herontdekt pareltje uit de fototheek van het KIK.

Émile Henri t’Serstevens en zijn echtgenote Marie Dastot maakten ongeveer 2250 foto's die een unieke blik bieden op het dagelijkse leven van de burgerij in de overgang naar de 20ste eeuw. 


Les vitraux de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle conservés en Belgique. Provinces du Brabant Wallon, de Hainaut, de Liège et de Namur

Corpus Vitrearum

 

Auteur: Isabelle Lecocq
Corpus Vitrearum Belgique VI, Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / Corpus Vitrearum Belgique, 2011, 792 p. 
Taal: Enkel beschikbaar in het Frans
Prijs: 118 €*
Bestellen

 

Een nauwgezette en systematische studie van alle glasramen uit de periode 1550-1650 in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik en Namen. Deze rigoureuze ontcijfering van kostbare getuigenissen van de algemene mutatie van de kunst tussen renaissance en barok maakt het mogelijk om op goed gefundeerde wijze een continuïteit in de productie van glasramen in de Waalse omgeving te bevestigen, ondanks de woelige situatie in de bestudeerde periode. De huidige hercontextualisering zal voortaan een adequate conservatie van al deze glasramen mogelijk maken. Het boek is een uitgave van het Corpus Vitrearum en het KIK. 


Le vitrail monumental. Créations de 1980 à 2010

 newsitem42_400

Akten van het gelijknamige colloquium te Vertbois bij Luik op 24 en 25 november 2011, georganiseerd door het Comité Wallon pour le Vitrail (CWV), de Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) en het Département du Patrimoine du Service public de Wallonie (SPW).
Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles nr. 14, CRMSF, Luik, 2011
Taal: Enkel beschikbaar in het Frans
Prijs: 30 €*
Bestellen

Maar liefst 21 specialisten afkomstig uit Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittanië, Zwitserland en België namen er het woord rond de thematiek van de integratie van hedendaagse glasramen in historische gebouwen en illustreerden hun betoog met zeer geslaagde en kwaliteitsvolle realisaties. 

Deze akten hernemen de lezingen, aangevuld met een selectie van foto's en een gedetailleerde synthese rond de creatie van glasramen in België tussen 1980 en 2010.   

Meer info op de website van de CRMSF


 La conservation et la restauration des vitraux. Recommandations pour l'élaboration d'un cahier des charges

newsitem41_400

Auteurs: Isabelle Lecocq, Yvette Vanden Bemden, m.m.v. Carole Carpeaux, Jean-Pierre Delande, Christine Herman et Jean-Marie Pirotte
Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles nr. 13, CRMSF, Luik, 2010
Taal: Enkel beschikbaar in het Frans
Prijs: 25 €*
Bestellen

Meer info op de website van de CRMSF

 

 

 

 


 

Campin in Context: peinture et société dans la vallée de l'Escaut à l'époque de Robert Campin 1375-1445

image091_01

Redactie: J. Debergh, X. Fontaine, L. Nys, D. Vanwijnsberghe.
Acta van het Internationaal Colloquium georganiseerd door de Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en de Gidsenvereniging van Doornik, (Doornik, Huis voor Toerisme, 30 maart - 1 april 2006), Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2007, 343 p.
Bijdragen in het Frans en Engels
Prijs: 55 €*
Bestellen

 

Deze publicatie bevat de lezingen gegeven op het Internationaal colloquium Campin in Context, georganiseerd door het KIK en de Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis van 30 maart tot 1 april 2006. Getracht werd om opnieuw op zoek te gaan naar de persoon van de bekende Doornikse schilder Robert Campin (1445) en dit in een breed perspectief dat zowel de stilistische, politieke, socio-economische als culturele verbanden belicht die bestonden tussen de belangrijkste steden in de Scheldevallei.


Inventaris van het roerend kunstpatrimonium van de Norbertijnenabdij van Tongerlo. Deel 1

image068_03
Auteurs: Chr. Ceulemans, J. Jansen
Brussel/Tongerlo, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/Norbertijnenabdij Tongerlo, 2006, 280 p., 210 kleurenillustraties, ingebonden.
Enkel in het Nederlands.
Prijs: 35 €*
Bestellen

 

 

Dit eerste volume van de volledige inventaris van het patrimonium van de abdij van Tongerloo schetst vooral de (kunst)historische context van dit erfgoed. Er wordt een overzicht gegeven van de opeenvolgende abten; daarop volgt een beschrijving van de gebouwen van het abdijcomplex en van het patrimonium met een onroerende bestemming zoals de altaren, biechtstoelen, fresco's, het koorgestoelte, orgel, enz.


Beknopt glossarium voor de conservator-restaurator van beeldhouwwerken = Petit glossaire à l'usage du conservateur-restaurateur de sculpture

image082_03

O.l.v. I. Geelen en W. Wailliez.
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 2006, 72 p.
Tweetalig: Nederlands-Frans.
ISBN: 978-2-930054-08-7
Prijs: 12 €*
Bestellen

 

 

 

Dit tweetalig glossarium bundelt de technische termen uit het domein van de conservatie en restauratie van beeldhouwwerken. Een uiterst nuttig hulpmiddel voor studenten conservatie-restauratie maar ook voor personen en instellingen die werken met onderzoek- en behandelingsrapporten van kunstwerken.


De Duitse negatieven van het KIK. 1917-1918

image002_11

 

Redacteur: M.-C. Claes.
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel =
Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, 2006, 18 p.
Online beschikbaar (pdf): in het Nederlands en in het Frans

 

In 2006, organiseert het KIK een tentoonstelling waarbij een selectie van de originele foto's gemaakt in België door de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog worden getoond. Tussen de zomer van 1917 en de herfst van 1918 doorkruisen een dertigtal Duitse kunsthistorici, architecten en fotografen het land. Ze realiseren meer dan 10.000 opnamen met het oog op de verrijking van de Duitse beeldarchieven. Deze negatieven maken vandaag deel uit van de verzameling van de fototheek.

De brochure, die als tentoonstellingscatalogus fungeerde, biedt een kort overzicht van deze verzameling en van haar geschiedenis.


 

Dynastie en fotografie

image080_01

Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 2005, 112 p.
In het Nederlands. De Franse versie is uitgeput.
ISBN: 978-2-930054-03-2
Prijs: 20 €*
Bestellen

Meer lezen over de tentoonstelling

 

 

Ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van België en 25 jaar Federale Staat organiseert het KIK de tentoonstelling «Dynastie en Fotografie», van 20 april tot 31 december 2005 in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. De bezoeker krijgt niet alleen de kans om een selectie van de meer dan 1 000 000 foto's van de fototheek van het Instituut te bekijken, maar komt daarnaast ook meer te weten over de band tussen ons koningshuis en de fotografie.


De zaak Van der Veken

image078_02

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2005, 20 p.
Nederlands. Ook verkrijgbaar in het Frans.
Prijs : 3 €*
Bestellen

 

 

 

In 2005 ontving het KIK één van de mooiste schilderijen van de Belgische schilder-restaurateur Jef Van der Veken (1872-1964) en organiseerde voor die gelegenheid een tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (van 27 januari tot 20 februari 2005). Het schilderij De Heilige Maria Magdalena is een haast letterlijke kopie van het rechterluik van de zogenaamde Braque-triptiek van Rogier van der Weyden in het Louvre. Het schilderij dat onvindbaar was sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte deel uit van de door de Nazi's verworven goederen die werden teruggeëist door de Belgische Staat.

Voorafgaand aan de monografische studie Autour de la Madeleine Renders die verscheen op 15 september 2008, vormt deze brochure een voorsmaakje over het schilderij en zijn bewogen geschiedenis.


Inter Folia. Handboek voor de conservatie en de restauratie van papier

image050_02

Auteurs: A. Liénardy, Ph. Van Damme
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 2001, hernieuwde uitgave van de editie van 1989, 247 p.
Nederlands. Ook verkrijgbaar in het Frans.
Prijs : 29 €*. Uitgeput in de beide talen. PDF gratis beschikbaar.

 

 

 

Deze publicatie vormt het eerste deel van een trilogie over de conservatie van boeken en geschreven bronnen. De auteurs hebben verschillende conservatiemethodes (bleken, verstevigen, etc.) getest en vergeleken en bespreken hier de technische gegevens. Een kostbaar werkinstrument voor iedereen die verantwoordelijk is voor de conservatie van boekverzamelingen of andere papieren bronnen.


Beeldhouwkunst in de Premonstratenzerabdij van Averbode

image066_06
Auteurs: J. Jansen, H. Janssens
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/Abdij der Norbertijnen van Averbode, 1999, 298 p., 46 kleurenplaten, 156 z/w foto's.
Enkel in het Nederlands.
Prijs: 39,70 €*
Bestellen

 

 

Jaak Jansen en Herman Janssens verzorgden een waar referentiewerk over de beeldhouwkunst in de abdij van Averbode. Het boek verhaalt over de bewogen geschiedenis van de oude abdij. Hierop volgt een uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde inventaris van alle sculpturen bewaard in de abdij.


Radiokoolstof. Een maat voor het verleden

image076_01

Auteur  M. Van Strydonck
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1995, 80 p., 36 afb..
Nederlands. Ook vertaald naar het Frans (uitgeput).
Prijs: 6,20 €*
Bestellen

 

 

 

Iedereen heeft al wel eens gehoord over de C-14 dateringstechniek, maar weinigen onder ons weten ook echt wat het juist inhoudt. Het doel van deze brochure is dan ook om deze dateringsmethode meer bekendheid te geven. In tachtig bladzijden vertelt de auteur alles wat u altijd al hebt willen weten over C14, maar nooit heeft durven vragen.

 


Het Kunstpatrimonium van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Brussel. Schilderijen en tekeningen

image064_02

 

Auteurs : H. Coenen, M. Maistriaux, Cl. Dickstein-Bernard
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1995, 169 p., 38 pl.
In het Nederlands. Ook uitgegeven in het Frans.
Prijs : 12,40 €*
Bestellen

 

 

 

 

Dit werk betreft de bijzondere verzamelingen van het Brusselse OCMW, waarvan totnogtoe geen volledige inventaris werd gepubliceerd. Gezien het belang van deze collectie behandelt dit volume enkel de schilder- en tekenkunst. Dankzij deze inventaris, bestemd zowel voor een ruim publiek als voor specialisten, krijgt men de kans om dit kwaliteitsvolle erfgoed te leren kennen en te waarderen.


Papier in gevaar = Papier en péril

image054_02

Auteurs : A. Liénardy, Ph. Van Damme, G. Vandeplassche, B. Van Schoute.
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1994, 204 p.
Tweetalig : Nederlands-Frans.
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 10,00 €*. Uitgeput. PDF gratis beschikbaar.

 

 

 


Dit derde deel van de studie rond de conservatie van het papieren patrimonium bevat een inventaris van de bewaartoestand van twee van de belangrijkste collecties van ons land, namelijk de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief. De resultaten tonen de gevaarlijke situatie aan waarin sommige werken zich bevinden.


Les solvants

 

image002_11

Auteur : L. Masschelein-Kleiner
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1994, Conservatiecursussen 2, 131 p.
Enkel in het Frans.
Prijs : 6,20 €*. Uitgeput. PDF gratis beschikbaar

 

 

Deze tweede conservatiecursus behandelt de verschillende soorten oplosmiddelen. Eerst worden de fysische en chemische eigenschappen besproken, gevolgd door een beschrijving van de meest gebruikte solventen in het domein van de conservatie en hun toepassingswijze. De auteur richt zich specifiek op het zo gecontroleerd mogelijk schoonmaken van schilderijen. Er wordt niet ingegaan op esthetische vraagstukken noch op het debat of een schilderij al dan niet moet schoongemaakt worden.


Massaontzuring van boeken en documenten

image052_01

Auteurs: A. Liénardy, Ph. Van Damme
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1992, 247 p.
Nederlands. Ook verkrijgbaar in het Frans
Bekijk de inhoudstafel.
ISBN : 978-2-930054-00-1
Prijs : 11,80 €*
Bestellen

 

 

 

Deze tweede publicatie rond de conservatie van papier behandelt het probleem van zelfvernietiging van papier door zijn zuurtegraad. De auteur behandelt de meest gebruikte methodes van massaontzuring en beschrijft de mogelijkheid om collecties in hun geheel op een efficiënte wijze te beschermen. Een belangrijke stap voor de conservatie van ons uitzonderlijke papieren patrimonium.


Oude vernissen, bind- en kleefmiddelen

image048_01

 

Auteur: L. Masschelein-Kleiner
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1992, Conservatiecursussen 1, 3de herziene uitgave, 123 p.
Nederlands. Ook verkrijgbaar in het Frans
Bekijk de inhoudstafel.
ISBN : 978-2-930054-01-8
Prijs : 6,20 €*
Bestellen

 

 

Deze publicatie vormt het handboek bij een cursus gegeven rond vernissen, bind- en kleefmiddelen. Het biedt de restaurateur gedetailleerde informatie over de fysische en chemische eigenschappen van deze stoffen om op die manier een groot aantal fenomenen te kunnen interpreteren.


Het kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Herentals

image062_03

Auteur: J. Jansen
Ministerie van wetenschapsbeleid / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Herentals, 1992, 144 p.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 12,40 €*
Bestellen

 

 

In de loop van zijn geschiedenis wist het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals een belangrijk artistiek patrimonium te vergaren. Dit werk draagt bij tot de conservatie en de bekendmaking ervan in de hoop zijn rijkdom aan een ruim publiek te kunnen ontsluiten.


Het Kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Tongeren

image060_02

Auteurs: Chr. Ceulemans, J. Helsen
Ministerie van binnenlandse zaken / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tongeren, 1991, 205 p., 67 pl.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 17,40 €*
Bestellen

 

 

 

Dankzij deze publicatie beschikt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Tongeren voortaan over een volledige, overzichtelijke en wetenschappelijke inventaris van zijn verzamelingen. Een historisch overzicht leidt de eigenlijke inventaris in.

 


Begijnhof en Begijnhofmuseum

image058_03

Auteur : B. Roose-Meier
Brussel, Ministerie van onderwijs / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1990, 76 p.
Enkel in het Nederlands (met een samenvatting in het Frans).
Prijs : 18,60 €*
Bestellen

 

 

In dit werk wordt de verzameling van het Begijnhof van Kortrijk voorgesteld. Alle stukken met een artistieke, archeologische, historische of folkloristische waarde worden er beschreven.

 


Het kunstpatrimonium van het begijnhof te Turnhout

image056_02

Auteur : J. Jansen
Ministerie van onderwijs / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel / Vrienden van het begijnhof Turnhout, 1988, 144 p.
Enkel in het Nederlands.
Prijs : 12,15 €*
Bestellen

 

 

 

Dit eerste werk in de reeks gewijd aan het artistiek patrimonium van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uit 1988 behandelt de verzameling van het Begijnhof van Turnhout. Het is niet zozeer een beknopte lijst van alle voorwerpen, maar veeleer een studie van alle stukken met een artistieke, archeologische,
historische of folkloristische waarde. Een stuk miskend erfgoed onthuld...


Een schetsboekje van Henri Evenepoel uit 1899

image072_02

Auteurs : H. Coenen, S. Bown-Taevernier
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1985, 36 p.
Enkel in het Nederlands
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 2,50 €*
Bestellen

 

 

 

 

Slechts enkele schetsboekjes van Henri Evenepoel zijn bewaard gebleven… Dit boekje biedt ons een unieke kans om er één te ontdekken uit de laatste jaren van het leven van deze schilder, tekenaar en graficus (1872-1899).

 


Repertorium van het werk van Henri Evenepoel: De olieverfschilderijen in Belgisch publiek bezit

image070_04

Auteur : H. Coenen
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1984, 44 p.
Enkel in het Nederlands
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 2,50 €*
Bestellen

 

 

 

 

Deze publicatie bevat een inventaris van de olieverfschilderijen van kunstenaar Henri Evenepoel die bewaard worden in Belgisch publiek bezit. De auteur besteedt aandacht aan de band tussen de biografie van de kunstenaar en zijn werken. Dit kleine boekje wil het werk van de kunstenaar meer bekendheid geven.


 

De Kerk Sint-Jan-de-Doper bij het Begijnhof van Brussel en zijn meubilair

 image074_02

 

Auteurs : D. Coekelberghs, P. Loze
Ministerie van de Franse Gemeenschap, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, s.l., s.d., 332 p.
Enkel in het Frans.
Bekijk de inhoudstafel.
Prijs : 12,40 €*
Bestellen

 

 

Dit boek dat ontstond uit een samenwerking tussen historici en kunsthistorici beschrijft voor de eerste keer een van de mooiste barokkerken evenals het artistiek patrimonium dat er bewaard wordt. De monografie besteedt aandacht aan alle aspecten van het monument en zijn geschiedenis en laat daarbij ook het probleem van conservatie van kerkpatrimonium aan bod komen. De korte historische schets van de geschiedenis van het Begijnhof en de kerk binnen de Brusselse context van de dertiende eeuw tot het einde van het Ancien Régime wordt gevolgd door een gedetailleerde analyse van de architectuur van dit uitzonderlijke kerkgebouw dat de begijnen in de twaalfde eeuw lieten bouwen.


 * Verzendingskosten niet inbegrepen.