De fotografische dienst


De fotografische dienst is belast met het realiseren van de fotografische opnamen in het kader van de inventaris van het Belgisch cultureel erfgoed. Tevens verzorgt hij de opnamen van de kunstwerken die voor onderzoek of restauratie aan het KIK worden toevertrouwd.

De dienst verwerkt dit beeldmateriaal zodat het via het internet door het publiek kan worden geraadpleegd en staat in voor het aanmaken en leveren van de foto's van de inventaris op vraag van derden.

Het KIK verwerft in het kader van de inventaris ook fondsen van negatieven die een directe waarde hebben op gebied van de inventaris van het Belgisch cultureel erfgoed. Elke aanvraag wordt door specialisten beoordeeld.