Modaliteiten


In de drie departementen van het KIK worden stages georganiseerd.

Conservatie-restauratie: Stagiairs worden in de volgende ateliers aanvaard: schilderijen, muurschilderingen, stenen beelden, gepolychromeerde houten beelden, textiel, glas. Ze nemen deel aan een variëteit van conservatie-restauratieprojecten in het Instituut of in situ in kerken of musea. Voorafgaand aan iedere ingreep op een kunstwerk moet de stagiair het werk zorgvuldig onderzoeken en een volledig documentatiedossier opstellen. De stagiair neemt ook deel aan het materiaal-technisch en historisch onderzoek van het object dat hem voor behandeling werd toevertrouwd. Voor onderzoek en navorsing worden de stagiairs gestimuleerd om zoveel mogelijk wetenschappelijke methoden aan te wenden: de radiografie, de infraroodreflectografie, UV-fluorescentie, binoculaire microscopie en analyse van monsters. Onder begeleiding van het atelierhoofd leert de stagiair hoe hij zijn eigen conservatie- en onderzoeksprojecten moet beheren en leert hij ook zelfstandig te werken.

Laboratoria: De stagiairs werken in één van de volgende specialiteiten: textielanalyse, monumenten, picturale technieken, dateringstechnieken (C14-datering, dendrochronologie), papieranalyse. Ze voeren wetenschappelijke analyses uit in verband met de studie van de technieken en materialen van kunstobjecten en producten gebruikt in de conservatie-restauratie. Projecten in het kader van een bijzondere analyse, een toegepast onderzoek of een combinatie van de twee, zijn steeds mogelijk. De stagiair maakt zich vertrouwd met het gebruik van analyse-apparatuur. In het geval dat de stage een toegepast onderzoeksproject betreft, moet de stagiair tenminste één artikel in een internationaal erkend tijdschrift voorbereiden.

Documentatie: De stagiairs worden verbonden aan de infotheek of aan de archieven. Ze leren het gebruik van het archiveringssysteem van de fotodocumentatie en van de conservatiedossiers door het invoeren van gegevens in de ADLIB databank. De stagiairs nemen actief deel aan het inventarisatie- en opzoekingswerk. Ze helpen ook bij het begeleiden van het publiek in de leeszaal.

Om hun opleiding te vervolledigen nemen de stagiairs deel aan een reeks lessen en bezoeken in verband met de conservatie- restauratie, materialen en technieken van kunstwerken in onze streken en het wetenschappelijk onderzoek in het KIK. Deze cursussen worden gegeven door personeelsleden van het KIK binnen hun eigen onderzoeksdomein en ook door externe sprekers. Het programma wordt ieder jaar herzien en aangepast.

Op het einde van de stageperiode moet de stagiair een gedetailleerd geschreven verslag voorleggen. De stagiair moet dan ook, voor het personeel, een mondelinge uiteenzetting geven over zijn belangrijkste stagewerken.

De individuele begeleider en de medewerkers doen hun best om, tijdens de stageperiode op het KIK, een opleiding van eerste kwaliteit aan te bieden. De coördinatrice van het stageprogramma, Géraldine Patigny, staat altijd ter beschikking in geval er problemen en/of vragen zijn.

Van jaar tot jaar kan het aantal stageplaatsen verschillen in functie van de beschikbaarheid van de omkadering en de projecten.