Vereiste voorwaarden


De kandidaten worden gekozen op basis van hun kwalificaties en ervaring, zoals vermeld in hun curriculum vitae, en van hun motivatie. Ze moeten bovendien voldoen aan enkele specifieke eisen:

- Voor de conservatie-restauratie: houder zijn van een master in de conservatie-restauratie of equivalent.

- Voor de laboratoria: houder zijn van een master of doctoraat in de scheikunde, fysica of conservatiewetenschappen.

- Voor de documentatie: houder zijn van een master in de kunstgeschiedenis.

- Kandidaturen moeten gesteld worden binnen de drie jaar na het behalen van het diploma (master of doctoraat). De kandidaat mag eindejaarsstudent zijn op het ogenblik dat hij zijn kandidatuur stelt.

- Een praktische kennis van het Nederlands of het Frans is sterk aangeraden voor de interne communicatie met collega's en om de cursussen te kunnen volgen. Een goede kennis van het Engels wordt vereist. Voor de laboratoria wordt een basiskennis van het geschreven Engels gevraagd.


Zij moeten daarbij

- Een studiebeurs genieten of over voldoende financiële middelen beschikken om de verblijfskosten in België te dekken. De stages zijn gratis, er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Het KIK komt niet tussen voor verblijfskosten, transport, verzekeringen en medische kosten (stagiairs InBev-Baillet Latour zie infra)

- Voor de duur van de stage zijn een ziekteverzekering en een verzekering tegen lichamelijke ongevallen vereist

- De stagiairs van een land buiten de Europese Gemeenschap moeten een geldig visum hebben voor de volledige duur van de stageperiode.