Zich kandidaat stellen

 

Gelieve volgende documenten te versturen:

  1. Een motivatiebrief met vermelding van uw interesses gericht tot de Algemeen directeur van het Instituut, Hilde De Clercq.
  2. Een curriculum vitae.
  3. Voor de conservatie-restauratie, twee aanbevelingsbrieven van gekwalificeerde conservators-restaurateurs; voor de documentatie en de laboratoria twee aanbevelingsbrieven waarvan één van een universiteitsprofessor.
  4. Een degelijk ingevuld formulier dat te verkrijgen is bij de coördinatrice van het stageprogramme Géraldine Patigny (stage@kikirpa.be)
  5. Een gecertificeerde kopie van het masters certificaat en andere officiële diploma's.

Al deze documenten dienen per post te worden verzonden naar:

Géraldine Patigny
Coördinatrice stageprogramma
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark, 1
B-1000 Brussel