Eindattest

 

Het KIK levert geen officiële diploma's af. Een getuigschrift zal worden afgeleverd nadat de volledige stage met succes werd gevolgd en na voorlegging van het geschreven stageverslag. Dit bewijs geeft de details weer van de projecten en de activiteiten tijdens de stage en bevat tevens een evaluatie van de vooruitgang en van de capaciteiten van de stagiair.