Het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische Bedehuizen


Naast een uniek instrument voor het erfgoedbeheer, is het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen (FMBB) een referentiewerk voor het wetenschappelijk onderzoek!

image002_07

Het project ging van start in 1967. De Ministers van Cultuur gaven aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium de opdracht een inventaris op te stellen van het meubilair in de Belgische bedehuizen. Het Tweede Vaticaans Concilie bracht immers verschillende liturgische wijzigingen met zich mee, waardoor sommige kerkmeubels zoals de communiebank of preekstoel hun functie verloren en stilaan uit de kerken verdwenen. De inventarisatie was dus een dringende opdracht.

In elke provincie werd een kunsthistoricus aangewezen om de inventarisatie uit te voeren, vertrekkend van de bestaande documentatie. Indien nodig werden bijkomende foto's gemaakt door privé-fotografen: zo konden op slechts een vijftiental jaren tijd ongeveer 250 000 opnamen gemaakt worden!

Het resultaat: 213 boekdelen. De publicatie rangschikt de objecten naar bewaarplaats. Na een korte beschrijving van het gebouw waarin ze bewaard worden, volgt een beknopte kunsthistorische identificatie van de voorwerpen zelf. Vervolgens wordt het negatiefnummer vermeld: hiermee kan een foto van het werk worden besteld of kan het voorwerp gemakkelijk worden teruggevonden in BALaT.

image002_08

 


De publicaties zijn uitgeput maar u kan een kopie of een scan verkrijgen via de infotheek (infotheek@kikirpa.be).

Aarzel niet om ons ook te contacteren om te weten in welk deel van het Fotorepertorium een bedehuis terug te vinden is.

 

 

Het Fotorepertorium is opgedeeld per provincie en daarbinnen gerangschikt volgens de gerechtelijke kantons. De publicatie is in het Nederlands voor de provincies van het Vlaamse Gewest, in het Frans voor de Franstalige provincies van het Waalse Gewest, in de twee talen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Duits voor de Duitstalige gemeenten. Het repertorium is niet geïllustreerd, behalve dat van de Brugse kantons en de Duitstalige gemeenten. Bij elk beschreven object is echter een verwijzing naar de foto uit de fototheek van het KIK terug te vinden. Met dit nummer kan de foto gemakkelijk worden teruggevonden in BALaT.