De collecties van de fototheek


Thans zijn reeds 700 000 negatieven ingevoerd in BALaT! Deze databank wordt momenteel verder aangevuld met het overige deel van de collectie. Al onze negatieven kunnen natuurlijk ook steeds geconsulteerd worden in de leeszaal van het Instituut. De fototheek is opgedeeld in vier grote collecties.

 

Openbare Belgische collecties

image005_02Dit fonds is het resultaat van verschillende projecten uitgevoerd in het kader van de fotografische inventaris. Het beslaat musea, kerken, abdijen, collecties van OCMW's, scholen, gemeentelijke administraties, ministeries, archeologische sites... Het onroerend erfgoed maakt natuurlijk ook deel uit van deze inventaris: gebouwen (privaat en openbaar), herdenkingsmonumenten en begraafplaatsen, parken, landschappen, waterlopen...

De openbare collecties die zich in Wallonië bevinden, zijn reeds volledig ingevoerd. De collecties in Vlaanderen en Brussel worden momenteel verder ingevoerd.

image009_03


Reportages

In de loop der jaren werd de fototheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium verrijkt met een groot aantal fondsen gekocht van verschillende fotografen gespecialiseerd in documentaire kunstfotografie. Daarnaast werden ook negatieven verworven die geen betrekking hebben op kunstvoorwerpen, maar die waardevol worden geacht voor de culturele geschiedenis van ons land. De voorgestelde onderwerpen zijn erg uiteenlopend en werden in twaalf grote thema's onderverdeeld: beroepen, dieren, flora, folklore, meteorologie, oorlog, plechtigheden, portretten, spektakels, sport, voertuigen en de koninklijke familie.

Tentoonstelling: in 2005 werd een tentoonstelling van het fonds betreffende de "koninklijke familie": Dynastie en fotografie. Ze geeft een beeld van de belangrijke loop van de geschiedenis van ons land, de "grote geschiedenis", maar toont ook het dagelijkse leven van alle Belgen in hun vreugde en leed. Bij de tentoonstelling werd de publicatie Dynastie en fotografie uitgebracht.

 

image023

image021_01

Openbare collecties in het buitenland

Dit fonds bevat afbeeldingen van kunstwerken van belangrijke kunstenaars (waaronder een groot aantal Vlaamse Primitieven) uit collecties van musea, kerken en galerijen van over de hele wereld (een zestigtal landen in het totaal). Bepaalde aspecten van het onroerend erfgoed en het landschap zijn ook in onze collecties opgenomen. De collecties in Spanje, Portugal en Italië werden reeds volledig ingevoerd in onze databank.

Tentoonstelling: van 11 september tot 6 november 2008 stelde het KIK een selectie kleurenfoto's uit Italiaanse collecties tentoon in de Academia Belgica (Rome): Impressioni d'Italia. Een unieke gelegenheid om foto's van Italiaanse landschappen en steden, en kunstwerken van Italiaanse kunstenaars te bewonderen naast werken van Belgische kunstenaars die zich lieten inspireren door Italië.

 

image035

image029

Privé-collecties in België en het buitenland

image001_400_06

Ook in de collecties van privé-personen, verenigingen en bedrijven vindt men voorwerpen uit de verschillende takken van het kunstpatrimonium terug: schone kunsten, meubelkunst, textiel, edelsmeedkunst...

Ze herbergen soms verborgen schatten die van bijzondere waarde zijn voor het land. Verschillende eigenaars werkten reeds met het KIK samen om hun kunstwerken te inventariseren. Voor wie dat wenst, garandeert het Instituut absolute anonimiteit voor de studie en inventarisatie.

 

image039