Over KIK

Over KIK

Foto's bestellen

Een groot deel van de foto's kan direct via BALaT worden gedownload. Als u een foto niet kan downloaden of als de resolutie niet toereikend is, kan u een bestelling plaatsen bij het KIK.

Bestelformulier

 

Onze fotonegatieven hebben een nummer (bv. Z003280) dat u dient te vermelden bij uw bestelling.

Na ontvangst van uw bestelling sturen we u een prijsopgave.

Het gebruik van de foto's, voor privé-doeleinden of voor publicatie, valt onder de algemene voorwaarden. Daarenboven moet soms, voor foto's van kunstwerken, toestemming gevraagd worden aan degene die het auteursrecht heeft op het werk. Dit wordt in de databank steeds bij de desbetreffende foto's aangegeven door het vermelden van copyright en de naam van de rechthebbende(n), indien dit ons gemeld werd.


Drie mogelijke leveringswijzen:

- Digitale verzending
- CD-rom
- Afdruk op fotopapier

 

Leveringstijd:

Elke bestelling wordt vooraf betaald. Na betaling moet een leveringstijd van minimum twee weken worden gerekend.


Tarieven:

Scan van analoge zwart/wit opnamen (JPG, 300 DPI)

A (13x18 cm)

10,00€

B (18x24 cm)

10,00€

C (20x25 cm) 10,00€
D (30x40 cm) 20,00€

E (13x18 cm)

10,00€

F (40x40 cm) 20,00€

M (13x18 cm)

10,00€

N (18x24 cm)

10,00€


Scan van analoge kleurenopnamen (JPG, 300 DPI)

G (18x24 cm)

10,00€

KM (13x18 cm)

10,00€

KN (18x24 cm)

10,00€


Originele digitale kleurenopnamen

X/Y/Z (20x25 cm)

15,00€

 

Bij een verzending van de bestanden op CD-rom of van afdrukken op fotopapier worden het materiaal en de portkosten bijkomend aangerekend.

Reducties: 25% op de aankoopprijs voor de kunstenaars van hun eigen werk, voor eigenaars (openbaar en privé) en voor begunstigden van culturele akkoorden; 50% voor studenten met een studentenkaart. 


Opmerking:

Alle speciale (labo-opnamen en bijzondere vergrotingen) en dringende bestellingen worden slechts geleverd met de toelating van de directie; ze maken het voorwerp uit van een afzonderlijke offerte. Contacteer ons op 02 739 67 54 of infotheek@kikirpa.be