Corresponderende restaurateurs van het KIK

Sinds kort kunnen oud-medewerkers van het KIK aanspraak maken op de titel van corresponderend restaurateur. Voor meer info, raadpleeg het Huishoudelijk reglement van de commissie die de corresponderende restaurateurs van het KIK benoemt.

Lijst van corresponderend restaurateurs

Jozefien De Clercq (steensculptuur, info@lapisarte.be) 

Paul Duquesnoy (schilderijen, paulduquesnoy@scarlet.be)