Getuigenissen van stagiairs

 

Mijn stage op het Departement Documentatie van het KIK bracht me in contact met het kunsthistorisch onderzoek in België. Het was ook een unieke gelegenheid om kennis te maken met de restauratie van kunstwerken, iets waar ik voordien nooit de kans toe had gekregen. Daarnaast kon ik me ook vertrouwd maken met nieuwe werkmethoden en kreeg ik inzicht in het beheer van een kunsthistorische databank zoals die van de fototheek van het KIK. Eduardo

 

Stage lopen op het Departement Documentatie van het KIK bood me de kans de kunst en cultuur van België ten volle te leren kennen. Ik maakte kennis met het professionele aspect van de kunsthistorische wereld en de wetenschappelijke methodes die er gebruikt worden. Mijn stage gaf me ook inzicht in de werking van een instituut dat het patrimonium beheert en de wereld van de conservatie-restauratie. Mijn tijd in het KIK bezorgde me een unieke ervaring! Blanca

 

Dankzij mijn stage in de laboratoria van het KIK, kon ik de kennis en vaardigheden toetsen die ik tijdens mijn studies chemie opbouwde. Een unieke overgang van theorie naar praktijk! Op deze manier ben ik nog beter voorbereid op het uitbouwen van een carrière! Amandine

 

Na mijn opleiding aan de Hogeschool Antwerpen, was het vooral de praktijkervaring waarin ik tekort schoot. Het stagejaar aan het KIK zie ik als een soort van voortzetting van mijn opleiding. Gedurende één jaar heb ik aan verschillende soorten van textiel gewerkt, al dan niet in samenwerking met de collega restaurateurs. Zowel wandtapijten, kostuums, liturgisch textiel als archeologisch textiel kwamen hierbij aan bod. De stage op het KIK heeft mij vooral inzicht gegeven in de gedachtegang van een restaurator-conservator. De gedachtegang achter de ethiek en beslissingen werd bij ieder object terug in vraag gesteld en door alle conservators grondig bediscussieerd. Na mijn stage kreeg ik de kans om aan de slag te gaan in het textielatelier. Het is dus vanzelfsprekend dat mijn stage aan de basis lag van deze beslissing. Fanny