Vademecum ter bescherming en onderhoud van het kunstbezit


In 1986-1987 publiceerde het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een Vademecum ter bescherming en onderhoud van het kunstbezit. Dit boek, de vrucht van vele jaren van onderzoek en experiment, was opgevat als een gids ten dienste van beheerders van culturele goederen en richtte zich zowel op de kunstwerken die in kerken en religieuze en profane instituten werden bewaard, als op die bewaard in musea en in private of openbare gebouwen.

Gezien de belangrijke ontwikkelingen die er in dit domein hebben plaatsgevonden, dringt een actualisering van de tekst zich op.  


De geactualiseerde versie van het hoofdstuk over glas kan u hier reeds raadplegen.