Over KIK

Over KIK

Studiecentrum Vlaamse Primitieven

Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven is een onderzoeks- en documentatiecentrum gespecialiseerd in de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.

Zijn doelstelling is drieledig: het verstrekken van specifieke documentatie aan het publiek, het verrichten en stimuleren van het wetenschappelijke onderzoek van de schilderijen en het uitgeven van drie reeksen publicaties (Corpus, Repertorium en Bijdragen)

Zijn documentair fonds, uitsluitend gewijd aan de Vlaamse Primitieven ofwel aan 5500 schilderijen, is toegankelijk in het Instituut. Gelieve het personeel op voorhand even te verwittigen van uw bezoek (infoxv@kikirpa.be).

Meer informatie (nieuwe website)


Logo Centre Primitifs flamands
Contactpersonen:
Dr. B. Fransen: bart.fransen @ kikirpa.be
Mevr. D. Deneffe: dominique.deneffe @ kikirpa.be
Dr. V. Henderiks: valentine.henderiks @ kikirpa.be