De fotografen van het KIK

Sinds de oprichting van de fotografische dienst van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in 1900, hebben meer dan 500 fotografen bijgedragen tot de verzameling van de fototheek. Dit werk van meer dan een eeuw heeft periodes van intense groei gekend:

- 1927: aankoop van 10 011 negatieven gemaakt in het kader van een Duitse fotografische zending tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- Tweede Wereldoorlog: er worden bijna 160 000 negatieven gemaakt. De "officiële" fotografen, ambtenaren van de musea, intensiveren hun zendingen en worden daarin bijgestaan door “officieuze fotografen” die worden betaald per negatief en het hele land doorkruisen. Deze fotografische zendingen, maar ook de aankoop van fondsen van negatieven van professionele of amateurfotografen, worden gefinancierd door het Commissariaat-generaal ’s Lands Wederopbouw en het Commissariaat-generaal voor de Passieve Luchtbescherming. Sommige van deze negatieven dateren uit de late negentiende eeuw.


- Na de oorlog is er een diversificatie van het gebruik van de fotografie: technische foto’s en wetenschappelijke beeldvorming worden toegepast om de conservatie-restauratie van kunstwerken te documenteren.


- 1966-1979: fotografische campagne voor het samenstellen van het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: fotografen van het KIK en onafhankelijke fotografen nemen samen 250 000 foto’s.

- Vandaag zet een team van fotografen deze waardevolle inventarisatie en documentatie van interventies op kunstwerken verder. Daarnaast maken ze ook foto’s in het kader van onderzoeksprojecten van het KIK.

- Het klasseren van de archieven, een werk dat enkele jaren geleden werd aangevat, maakt het vandaag mogelijk om al deze foto’s beter te contextualiseren.

Clément Dessart (1891-1973), de eerste fotograaf aan wie een pagina wordt gewijd op deze website, is een schoolvoorbeeld van de “officieuze fotograaf” van de Tweede Wereldoorlog. Nadien startte hij een carrière als onafhankelijk fotograaf. Dankzij zijn dochter en assistente, Marie-Amica Dessart, kon het KIK het volledige oeuvre van deze talentvolle fotograaf samenbrengen en kan het thans worden ontsloten.