Publicaties Studiecentrum Vlaamse Primitieven

Sinds zijn oprichting heeft het Studiecentrum Vlaamse Primitieven gewerkt aan een systematische catalogus van de schilderijen die werden uitgevoerd in de vijftiende eeuw in de Zuidelijke nederlanden. De uitwerking van dit ambitieuze project, verwezenlijkt onder de leiding van een interuniversitaire commissie en in samenwerking met Belgische en buitenlandse specialisten, heeft de vorm aangenomen van drie reeksen wetenschappelijke publicaties:

Het Corpus beoogt een grondige wetenschappelijke analyse van de Zuidnederlandse 15de-eeuwse schilderijen in verschillende belangrijke openbare collecties. De teksten worden geschreven door specialisten ter zake en worden rijk geïllustreerd met detailfoto's en technische documenten.

Het Repertorium is gewijd aan de studie van 15de- en vroeg 16de-eeuwse schilderijen uit weinig bekende of moeilijk toegankelijke collecties. Het dient voornamelijk als werkinstrument voor verdere wetenschappelijke studie.

In de Bijdragen worden studies gepubliceerd die het resultaat zijn van een grondig wetenschappelijk onderzoek naar een specifiek onderwerp in de 15de-eeuwse Zuidnederlandse schilderkunst.