Studiedag in conservatie kerktextiel

Sinds zijn oprichting in 1948 is een van de kerntaken van het KIK het behoud van ‘s lands uitzonderlijk kostbare kerkelijk erfgoed. Dankzij een campagne die ons Instituut in de jaren '60, '70 en '80 voerde, is ons land het enige ter wereld dat beschikt over een bijna-exhaustieve fotografische inventaris van zijn erfgoed bewaard in kerken. Meerdere honderdduizenden foto's zijn thans raadpleegbaar via onze online fototheek.

Het KIK gaat evenwel nog veel verder in zijn steun aan kerkfabrieken bij het behoud van hun kunstpatrimonium. Vooral liturgische gewaden, die immers steeds minder worden gebruikt, blijken in gevaar. Het KIK lanceert een eendaagse opleiding voor personen die in de kerken belast zijn met de conservatie van dit vaak kostbare textiel.

De opleidingsmodule wordt ingericht in parochies, kerkfabrieken, pastorale eenheden of andere vzw's die worden geconfronteerd met de conservatieproblematiek van religieuze kledij, en dit op aanvraag. De specialisten van het conservatie-restauratieatelier voor textiel van het KIK geven in de voormiddag een lezing met veel beeldmateriaal waarin ze de best geschikte bewaaromstandigheden toelichten voor de conservatie van deze liturgische gewaden. De namiddag wordt uitgetrokken voor een praktische opleiding in kleine groepjes (maximum 16 personen) waarbij men vertrekt van de stukken die worden bewaard in de kerkelijke instelling die optreedt als gastheer.

Meer informatie (pdf, in het Frans)