Nieuwe publicatie: Schilderkunst en boekverluchting

Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven van het KIK publiceert ‘Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin’. Peinture et enluminure en Hainaut avant Simon Marmion, door Dominique Vanwijnsberghe.

Tot voor kort was er bijzonder weinig geweten over de boekschilderkunst in Henegouwen vóór de aankomst van Simon Marmion in Valenciennes omstreeks 1458. De huidige monografie wil deze lacune opvullen door de productie van Marc Caussin te belichten, een Henegouws boekverluchter die vanaf de jaren 1430 werkzaam was te Valenciennes. Met als uitgangspunt een missaal dat werd uitgevoerd voor de kathedraal van Kamerijk en wordt geauthenticeerd door een uitzonderlijk gedetailleerd rekeninguittreksel, kon een groep van veertien manuscripten aan hem worden toegeschreven. Naast getijdenboeken met een veeleer gestandaardiseerde inhoud, omvat dit ensemble ook meer persoonlijke bestellingen, zoals een Kroniek die werd verlucht op vraag van Philips van Croÿ, graaf van Chimay. Caussin werkte ook voor beroemde bibliofielen, waarvan de meest bekende ongetwijfeld de hertog van Bourgondië is, Filips de Goede. De activiteiten van de boekverluchter konden opnieuw in hun context worden geplaatst dankzij een vijftigtal documenten met unieke informatie over de familiale achtergrond van Caussin en over zijn professionele netwerk in Henegouwen en in andere steden in de Zuidelijke Nederlanden. Geanalyseerd in al hun aspecten en opnieuw in hun gebruikscontext geplaatst, laten de manuscripten die werden verzameld rond Marc Caussin toe om een artistiek, sociaal, religieus en intellectueel milieu te reconstrueren dat tot dusver grotendeels werd miskend.

Dominique Vanwijnsberghe is onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) en specialist van de vijftiende-eeuwse schilderkunst en boekverluchting.

image001_400_13


D. Vanwijnsberghe, ‘Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin’. Peinture et enluminure en Hainaut avant Simon Marmion (Contribution à l’étude des Primitifs flamands, 12), Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, 2013.

In het Frans.
220 x 280 mm
502 pagina's, 445 kleurenafbeeldingen
ISBN: 978-2-930054-17-9
Prijs: 70 euro
Bestellen