Europees project AthenaPlus

In maart 2013 sloot het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium zich aan bij het Europese project AthenaPlus. Naast andere activiteiten in dit kader zal het onder meer minstens 100 000 bestanden van erfgoedobjecten met foto's leveren aan Europeana.

AthenaPlus is een Europees project met als doel om grote hoeveelheden informatie bij te dragen aan Europeana, de zoekbaarheid en het gebruik van informatie in Europeana te verbeteren en te experimenteren hoe verrijkte metadata kunnen worden gebruikt voor toeristische en educatieve tools en applicaties. Meer specifiek richt men zich op:

- het bijdragen van grote hoeveelheden metadata-records aan Europeana, afkomstig uit zowel de publieke als de private sectoren, met bijzondere aandacht voor museale content en de belangen van enkele specifieke betrokkenen (ministeries en verantwoordelijke overheidsagentschappen, bibliotheken, archieven, leidende onderzoekscentra, KMO's) uit verschillende Europese landen;

- het verbeteren van het zoeken, de vindbaarheid en het hergebruik van Europeana-content; het verbeteren van meertalig terminologiebeheer; de mogelijkheid tot SKOS-export en de ontwikkeling van een publicatietool/API voor content providers;

- experimenteren met verrijkte metadata waarvan het hergebruik aangepast kan worden aan verschillende gebruikersnoden (toerisme, scholen, onderzoekers) door middel van tools die de ontwikkeling van virtuele tentoonstellingen, toeristische of didactische toepassingen mogelijk maken. Deze tools zullen geïntegreerd kunnen worden in de Europeana repositories en de repositories van nationale aggregatoren of individuele content providers.

In het kader van het voorgaande ATHENA-project werden onder andere het LIDO-model en de ATHENA Ingestion Server en Mapping Tool (MINT) ontwikkeld, die momenteel wijd verspreid gebruikt worden in het Europeana projecten-ecosysteem. AthenaPlus wil dergelijke infrastructuur en tools, gecreëerd om musea en andere culturele instituten te ondersteunen bij de ontsluiting van hun digitale content via Europeana, verder ontwikkelen en vervolmaken.

Voor meer informative zie http://www.athenaplus.eu/

 

 

logosnews_400