Nieuwe ontdekkingen Lam Gods voorgesteld

Op 20 juni werden de recente ontdekkingen bij het onderzoek en de restauratie van het Lam Godsveelluik voorgesteld aan de pers. Na verwijdering van de sterk vergeelde oude vernislagen op de 8 achterzijden van de buitenpanelen ontdekten de restaurateurs gaandeweg dat een aanzienlijk deel van de thans zichtbare verflaag in werkelijkheid oude overschilderingen betreft.

Dit werd gesteund door analyses van minuscule verfmonsters door de labo's van het KIK, onderzoek met de 3D Hirox-microscoop van de Universiteit Gent en MA-XRF onderzoek door de Universiteit Antwerpen. Ook werden testen op de schilderijen zelf uitgevoerd om te bepalen of de overschilderingen zonder schade verwijderd konden worden én om de toestand van Van Eycks onderliggende verflaag te evalueren.

image002_400_39

Daarop adviseerde de internationale expertencommissie om verder te gaan met het blootleggen van de originele verflagen en zo de uitzonderlijke kwaliteit van Van Eycks originele werk te onthullen.

Ook op de lijsten worden de overschilderingen na onderzoek en beraad verwijderd en zal de kostbare originele polychromie worden onthuld.

image002_400_40

Links: detail van het overschilderde roze kleed van Elisabeth Borluut.
Rechts: zelfde detail na het maken van een kijkvenster: de oorspronkelijke verflaag is lichter roze en de gewaadplooien zijn donkerder en dieper. De top van de plooi is geaccentueerd met een lichtere lijn.