ICCROM’s SOIMA 2015 in het KIK

In 2015 organiseert het ICCROM voor de vijfde keer de internationale cursus Safeguarding Sound and Image Collections (SOIMA), ditmaal in Brussel. Het SOIMA-programma heeft als voornaamste doelstelling om wereldwijd professionals op te leiden om audiovisuele collecties beter te beheren (van bewaring over restauratie tot ontsluiting) en om de vorming van wereldwijde kennisnetwerken te promoten. SOIMA 2015 belooft daarenboven een speciale editie te worden, met eind augustus een tiendaagse workshop voor gevorderden en begin september een afsluitend congres waarop ook het grote publiek welkom is.  

Het KIK, BOZAR, FARO, PACKED, VIAA, de Vrije Universiteit Brussel, de Vlaamse Unesco Commissie en tal van internationale partners zetten hun schouders reeds onder het project. Momenteel zijn we nog op zoek naar andere partners om het project verder uit te werken. Geïnteresseerden worden verzocht om Hilke Arijs te contacteren (hilke.arijs@kikirpa.be)

Hou onze agenda in de gaten voor meer informatie!

image002_400_41