Project Besloten Hofjes Mechelen

In het kader van een diepgaand onderzoeks- en restauratieproject van de Besloten Hofjes van de Mechelse Gasthuiszusters-Augustinessen neemt het KIK de uitvoering van verschillende deelaspecten op zich, waaronder de wetenschappelijke beeldvorming. Bijkomend zal de cel Preventieve conservatie in samenwerking met een uitgebreid wetenschappelijk team het traject van preventieve conservering uitwerken. In dit luik van het onderzoek zullen de optimale bewaaromstandigheden van de zeldzame ‘Besloten Hofjes' vanuit een wetenschappelijk oogpunt worden onderzocht. Door de Hofjes uiteindelijk in deze optimale condities tentoon te stellen zal het behoud ervan voor de toekomst verzekerd worden.

Volg de restauratie online

Besloten Hofje met de heiligen Elisabeth, Ursula en Catherina (foto: Jerry Maris).

Besloten Hofje met de heiligen Elisabeth, Ursula en Catherina (foto: Jerry Maris)