Symposium Paul Coremans: Call for abstracts

Van 15 tot 17 juni 2015 organiseert het KIK een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden, is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten en visie rond de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest. Zijn standpunten, gedachten en realisaties zullen tijdens de internationale conferentie uitgebreid aan bod kunnen komen.

De bijdragen voor een lezing van 20 minuten dienen van historisch maar ook van actueel belang te zijn. De officiële taal van het symposium is het Engels, maar bijdragen in het Duits, Frans en Nederlands worden ook aanvaard. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om een abstract van zo'n 250 à 300 woorden samen met een CV van 1 blz. in te dienen. U kan uw voorstel per mail doorsturen naar coremans2015@kikirpa.be. De voorstellen zullen aan het selectiecomité worden voorgelegd. De teksten zullen na het Symposium worden gepubliceerd in het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

De deadline voor het inzenden van een abstract is verlaat tot 20 december 2014.

Voor meer informatie, ga naar de website van het symposium