Bulletin 34 van het KIK

Het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is een wetenschappelijk tijdschrift gewijd aan de studie, conservatie en wetenschappelijke analyse van het Belgische culturele en artistieke erfgoed. Het tijdschrift, dat voor het eerst verscheen in 1958, buigt zich voornamelijk over de resultaten van de belangrijkste onderzoeken en grote interventies van het KIK, maar biedt ook plaats aan studies van externe auteurs.

Vanaf deze uitgave, het Bulletin 34, zullen de artikels worden onderworpen aan peer review. Alleen het gedeelte Kronieken, dat aan het einde van het Bulletin enkele korte bijdragen bevat van medewerkers van het KIK die hun projecten beschrijven, kent geen peer review.

Het KIK publiceert artikels in het Nederlands, Frans en Engels. De titels, sleutelwoorden en samenvattingen worden door de redactie vertaald in de drie talen.

De call for articles voor het Bulletin 34 van het KIK  is gesloten. De publicatie zal verschijnen in januari 2016. We danken alle auteurs voor hun inzendingen. De Wetenschappelijke raad zal de ontvankelijkheid van elk artikel evalueren en na goedkeuring zal het worden onderworpen aan peer review. De auteur zal vervolgens op de hoogte gesteld worden van de opmerkingen van de referees en zal worden gevraagd om zo nodig het artikel te herwerken.

Modaliteiten van inzending en bibliografische normen (pdf)

U wenst te publiceren in een volgende uitgave van het Bulletin en heeft een vraag? Contacteer Simon Laevers (bulletin@kikirpa.be of 02 739 68 03)