Het KIK steunt de oproep van UNESCO

Als lid van de nationale en internationale erfgoedverenigingen (ICCROM, ICOMOS, het Blauwe Schild,ICOM…) wenst het KIK zich uitdrukkelijk aan te sluiten bij de oproep van de Algemeen directeur van UNESCO Irina Bokova voor een dringende bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de hoop dat de internationale gemeenschap middelen kan inzetten om de huidige spiraal van geweld tegen de mensheid en haar cultureel erfgoed een halt toe te roepen.

 

Meer informatie:

ICCROM

ICOMOS

International Blue Shield

ICOM