Het KIK voert opgravingen uit in Menorca

Van 20 september tot 11 oktober organiseert het labo radiokoolstofdatering van het KIK in samenwerking met de Universiteit Gent en met hulp van vrijwilligers van AVRA (Antwerpse vereniging voor Romeinse Archeologie) een opgraving op het Spaanse eiland Menorca.  Op dit eiland werden mensen in de Ijzertijd op een zeer speciale manier begraven. De lichamen werden gecremeerd  en de botresten begraven in ongebluste kalk, een bijproduct van de crematie. Dit resulteerde over de eeuwen heen in een compacte kalklaag waarin massa's menselijke botten verspreid liggen. Vroegere opgravingen (reeds van het begin van de 20ste eeuw) focusten vooral op de archeologische  materialen, zoals pectoralen, tintinabula, kralen en dergelijke die op sommige plaatsen in de kalk teruggevonden werden. De huidige opgraving in de Cova (grot) de Sa Prior nabij het dorp van Es Migjorn Gran heeft echter een meer analytische insteek. Het is de bedoeling materiaal te verzamelen van de botten en de kalkresten om later in het laboratorium uitgebreid onderzoek te kunnen verrichten naar de vorming van de antropogene kalk, de wijze waarop de crematie plaatsvond en de exacte datering van dit speciale begravingsritueel. Vooral over de aanvangsperiode van dit crematieritueel is nog veel onzekerheid alsook over de overgang van de vorige inhumatiefase naar de crematiefase.