Nieuwe publicatie: Het Bulletin 34 van het KIK

De vierendertigste uitgave van het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is nu beschikbaar.

Meer informatie