Catalogus Jan Van Delen op BALaT

Onze online databank BALaT werd verrijkt met een catalogue raisonné van de Brusselse beeldhouwer Jan Van Delen (ca. 1635-1703. U kan hem hier bekijken

Dankzij de financiële steun van het Fonds Baillet Latour kon deze catalogus, voorzien van een biografische studie van Jan Van Delen, in 2014-2015 worden opgesteld door Wendy Frère in het kader van haar stage in het KIK, onder de begeleiding van Géraldine Patigny.