RE-ORG: een grote troef voor de Belgische musea

60 % van de museumreserves in de wereld is ongeschikt en brengt de goede bewaring van de collecties ernstig in het gedrang. RE-ORG is een wereldwijd programma om de reserves te reorganiseren dat in 2011 werd gelanceerd door het ICCROM. De cel Preventieve conservatie van het KIK coördineert het Belgische luik van het programma: in april 2017 zullen de reserves van maar liefst 15 Belgische musea zijn geRE-ORGaniseerd!

Meer weten? Lees het artikel in Les Nouvelles du Patrimoine nr. 154 van januari-februari-maart 2017, p. 7 (pdf, in het Frans)