Hilde De Clercq Algemeen directeur a.i.

Eind mei is onze algemeen directeur a.i. Christina Ceulemans, die het KIK de afgelopen zes jaren leidde, met pensioen gegaan. Staatssecretaris Zuhal Demir heeft Hilde De Clercq vanaf 1 juni 2017 aangesteld als algemeen directeur a.i.

Hilde De Clercq is scheikundige en stond sinds 2006 aan het hoofd van het Departement laboratoria. Ze zetelt in diverse wetenschappelijke comités op nationaal en internationaal niveau, is lid van de Raad van ICCROM en is actief in diverse erfgoedinitiatieven zoals Iperion-CH, E-RIHS en JPI CH.

We vertrouwen erop dat zij kwaliteitsvolle wetenschappelijk projecten in het domein van erfgoed zal stimuleren en wensen haar alvast veel succes!