Studie tekening Dulle Griet Düsseldorf

Een unieke tekening van de Dulle Griet uit het Museum Kunstpalast in Düsseldorf werd gedurende vier dagen interdisciplinair onderzocht in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De tekening wordt toegeschreven aan Pieter Bruegel de Oude en lijkt sterk op diens gelijknamige schilderij uit het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen. Dattopwerk is momenteel in het KIK voor conservatie-restauratie.

De tekening van de Dulle Griet is bekend bij onderzoekers, maar werd nooit eerder diepgaand onderzocht. Dr. Christina Currie (KIK), specialiste in het werk van Pieter Bruegel de Oude en Pieter Brueghel de Jonge, nam het initiatief en coördineerde het technische en kunsthistorische onderzoek van de tekening. Dr. Sonja Brink, wetenschappelijk medewerker in het Prentenkabinet van het Museum Kunstpalast in Düsseldorf, vergezelde de tekening op zijn reis naar Brussel, superviseerde het onderzoek en nam er ook aan deel.

dulle_griet_-_museum_kunstpalast_dsseldorf_400

Voor deze studie paste het KIK de interdisciplinaire benadering toe die de instelling zo eigen is: onderzoek met het blote oog en met de binoculaire microscoop werd uitgevoerd in samenwerking met Livia Depuydt, hoofd van het atelier schilderkunst, en conservator-restaurator Laura Debry. Het werk werd gedocumenteerd met infrarood reflectografie door Sophie De Potter en gefotografeerd met zichtbaar, raak-, infrarood, ultraviolet en doorvallend licht door Jean-Luc Elias. Wetenschappelijke analyses met macro X-stralen fluorescentie en ramanspectroscopie werden uitgevoerd door dr. Steven Saverwyns, geassisteerd door Marie-Christine Maquoi. Tijdens het onderzoek werd de tekening bewaard in geschikte klimatologische omstandigheden, naar de aanbevelingen van Marjolijn Debulpaep , hoofd van de cel preventieve conservatie.

Door de resultaten van de wetenschappelijke beeldvorming en analyse te vergelijken, hoopt het KIK meer te ontdekken over de tekening zelf en hoe die zich verhoudt tot Bruegels schilderij met hetzelfde onderwerp. De eerste resultaten van het onderzoek bleken alvast zeer nuttig voor de restauratie van het schilderij!

dulle_griet_-_kik-irpa_400

Het interdisciplinaire onderzoek van de tekening werd uitgevoerd in samenwerking met dr. Dominique Allart, professor aan de Universiteit van Luik en een experte van Pieter Bruegel de Oude. De resultaten zullen worden voorgesteld op het internationale congres over Pieter Bruegel (The Bruegel Success Story - http://conf.kikirpa.be/bruegel2018/) in september 2018 in Brussel, en zullen gepubliceerd worden in de congresakten.