Groen licht voortzetting restauratie Lam Gods

De Vlaamse Overheid geeft groen licht voor de voortzetting van de doorgedreven restauratie van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Dat werd aangekondigd op een persmoment op 9 november door Ludo Collin, voorzitter van de kathedrale kerkfabriek van Sint-Baafs. In een eerste fase werden de panelen en lijsten van het gesloten altaarstuk tussen 2012 en 2016 gerestaureerd, waarbij de overschilderingen op 70% van de originele verflaag werden verwijderd en de échte Van Eyck zo na ruim vier eeuwen terug aan het licht kwam. Het resultaat, elke middag tussen 12 en 13u te bezichtigen  in de Sint-Baafskathedraal, of online op http://closertovaneyck.kikirpa.be/, is verbluffend!

De daaropvolgende studie door het restauratieteam van het KIK van de panelen van het geopende altaarstuk had aangetoond dat ook hier ruime overschilderingen aanwezig waren die de originele en goed bewaarde verflagen van Eyck bedekten. De Vlaamse Overheid geeft nu groen licht om ook fases 2 en 3, de restauratie van respectievelijk het onderste en bovenste register van de binnenpanelen, op doorgedreven wijze uit te voeren en de originele verflaag van Van Eyck dus volledig te ontdoen van overschilderingen. 

Om dit financieel mogelijk te maken zullen de nog resterende budgetten van de initiële subsidie integraal gebruikt worden voor fase 2. Daarnaast is er een bijkomende financiering nodig van 150 159,34 euro. Het Fonds Baillet Latour engageert zich voor 20% van deze meeruitgave. Voor de Vlaamse Overheid betekent dit een meerkost van 120 127,47 euro. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz hebben nu hun akkoord gegeven voor de toekenning van dit extra budget, te weten 40% door het Agentschap Onroerend Erfgoed en 40% door de Afdeling Cultureel Erfgoed. Voor de latere fase 3 zullen op basis van een nieuw subsidiedossier nieuwe budgetten vrijgemaakt moeten worden.

Fase 2, de restauratie van het onderste register van de binnenpanelen met centraal De Aanbidding van het Lam Gods, moet eind 2019 voltooid zijn zodat de panelen tijdens het Van Eyckjaar 2020 opgesteld kunnen worden in het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal. Fase 3, de restauratie van het bovenste register van de binnenpanelen, gaat in 2021 van start.

Het KIK, de opdrachtgevers en alle partners zijn zeer verheugd met dit nieuws dat zal leiden tot de herontdekking van de échte Van Eyck op het volledige Lam Godsveelluik.

Bekijk de gerestaureerde panelen van het gesloten altaarstuk op http://closertovaneyck.kikirpa.be