Communiqué


De VZW h
et Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik wordt per 1 januari 2009 ontbonden en overgedragen aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De continuïteit van de werking blijft volledig verzekerd. Het Studiecentrum behoudt dezelfde locatie, maar krijgt een plaats binnen het departement Documentatie, waar het zal blijven instaan voor de studie van de vijftiende-eeuwse schilderkunst. Zoals voorheen zal dit onderzoek staan onder toezicht van een permanent wetenschappelijk begeleidingscomité met behoud van de huidige vertegenwoordigers van de beide Academies en de gecoöpteerde leden. Ook voor de door het Studiecentrum gepubliceerde reeksen blijven de bestaande modaliteiten van kracht.

Twee belangrijke publicaties zullen binnenkort verschijnen.

In de reeks van het Repertorium publiceert Dominique Allart, professor aan de Universiteit van Luik, een serie minder bekende 15de- en vroeg-16de-eeuwse werken uit Luikse publieke collecties. Ze werden vervaardigd door anonieme kunstenaars uit de omgeving van Hieronymus Bosch, Joos van Cleve, de Meester van het Heilig Bloed, Ambrosius Benson en Pieter Coecke van Aelst.

De tweedelige publicatie over de pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst, opgenomen in de reeks van de Bijdragen, is een gezamenlijke uitgave van het Centrum en het KIK. De studie bundelt de resultaten van zes jaar multidisciplinair onderzoek onder leiding van Cyriel Stroo. Op donderdag 12 maart wordt het werk voorgesteld op een persconferentie in het KIK.