Auteursrechten en wetenschappelijk onderzoek

Het KIK is medeondertekenaar van een resolutie aangenomen door The International Association of the Research Institutes in the History of Art (RIHA) dat een vrijstelling van auteursrechten vraagt voor het wetenschappelijk onderzoekswerk.