De pre-Eyckiaanse schilderkunst onder de loep

Met de publicatie Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries vestigt het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een mijlpaal in het onderzoek naar de schilderkunst die de Vlaamse Primitieven voorafging. Voor het eerst werd een aanzienlijke groep pre-Eyckiaanse paneelschilderijen aan een diepgaande multidisciplinaire studie onderworpen. Dit basiswerk is een gezamenlijke uitgave met het Studiecentrum voor de vijfiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik dat onlangs werd opgenomen in het KIK.

 

Brussel, 12 maart 2009 - Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium stelt een tweedelige publicatie voor die de resultaten onthult van zes onderzoeksjaren waarin kunsthistorici, restaurateurs, scheikundigen, fysici en dendrochronologen hun krachten hebben gebundeld om de pre-Eyckiaanse schilderkunst te ontraadselen.

Het eerste volume gaat dieper in op het materieeltechnische en kunsthistorische onderzoek van tien in België bewaarde werken die samen ongeveer één derde van het wereldwijde bestand uitmaken. Het tweede volume bundelt een zestal bijdragen van nationale en internationale experten betreffende randaspecten en/of overkoepelende observaties in de marge van het onderzoek. De huidige stand van zaken van het lopende onderzoek maakt reeds een opmerkelijke hertekening van het pre-Eyckiaanse landschap mogelijk.

 

Voor bestellingen gelieve zich te richten tot

 

Brepols Publishers

Dienst Bestellingen
Begijnhof 67
B-2300 Turnhout

Tel.: (+32) 14 44 80 20
Fax: (+32) 14 42 89 19
E-mail: info@brepols.net
http://www.brepols.net