30 juni 2009 - Eerste forum AR&PA

Op dinsdag 30 juni ontvangt het KIK het eerste forum AR&PA Economie van het cultureel erfgoed in Europa, georganiseerd door het Consejería de la Cultura y del Turismo (Spaans regionaal ministerie voor cultuur en toerisme) en de Junta de Castilla y León (Regering van Castilië en Léon, Spanje). Instituten, vorsers, professionelen en specialisten op het gebied van de restauratie en het beheer van het cultureel erfgoed buigen zich over de steeds belangrijker wordende rol die de cultuur speelt in de economische ontwikkeling van geïndustrialiseerde landen. Ze zullen  aantonen dat een economie gebaseerd op het cultureel erfgoed mogelijk is.

Om 16 u volgt de mededeling van de conclusies evenals een voorstelling van de beurs AR&PA 2010: Samenleving en cultureel erfgoed: het cultureel erfgoed als motor van ontwikkeling.