12-13 november 2009 - Technische dagen CCRBC

In samenwerking met het Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (CCRBC) van Simancas (Spanje) organiseert het KIK 12 en 13 november aanstaande twee technische dagen gewijd aan conservatie-restauratiebehandelingen van ezelschilderkunst en beeldhouwwerken in gepolychromeerd hout. Deze dagen volgen op het samenwerkingsakkoord dat in 2008 werd afgesloten met de Junta de Castilla y Léon, waarvan het CCRBC deel uitmaakt. De dagen zullen lezingen omvatten door de directrice, Milagros Burón Álvarez, en door twee conservatoren-restauratoren van het Centrum. Enkel de activiteiten in de namiddag zullen toegankelijk zijn voor het publiek. Gelieve het programma te raadplegen.