3 december 2009 – 10de Kunsthistorisch seminarie

Precies vijftig jaar geleden vond er in Brussel een tentoonstelling plaats die de geschiedschrijving van de miniatuurkunst in de Bourgondische Nederlanden een definitieve wending zou geven. La miniature flamande bood de gelegenheid voor zijn organisator, de in de Angelsaksische wereld zeer invloedrijke Belgische specialist Léon Delaissé, om zijn voornaamste ideeën over het handgeschreven en verluchte Middeleeuwse boek voor te stellen en toe te passen. Ze zouden aanleiding geven tot talrijke discussies en de studie van de boekschilderkunst in het centrum van de aandacht van de vijftiende-eeuwse specialisten brengen.

Opgevat als een eerbetoon aan deze grote geleerde beoogt de door het KIK op 3 december 2009 georganiseerde studiedag om, in een poging om de balans op te maken van een halve eeuw onderzoek, opnieuw de thema’s aan te snijden die Delaissé nauw aan het hart lagen (de codicologie en de archeologie van het boek, de notie van het atelier, het hertogelijk mecenaat, het belang van getijdenboeken…).

 

Programma

Samenvatting van de toespraken

Inschrijvingen