10-12 februari 2010 - tree rings, art, archaeology

Het KIK organiseert in samenwerking met de Université de Liège, de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de Association du Patrimoine Artistique, een colloquium rond de bijdrage van de dendrochronologie aan de menswetenschappen. Het zal plaatsvinden van 10 tot 12 februari 2010 te Brussel.

Het onderwerp van dit internationaal colloquium is de bijdrage van de dendrochronologie aan de menswetenschappen, met een bredere invalshoek dan het dateren van het hout (bepalen van de herkomst van het hout, bosecologie, klimaatgeschiedenis). Er zullen zowel lezingen worden gegeven door dendrochronologen als door gebruikers van dendrochronologische gegevens zoals archeologen, historici, kunsthistorici en restauratoren.

 Programma

Book of abstracts

Proceedings - Richtlijnen voor auteurs

 

test_07