Het KIK participeert in CHARISMA

Het KIK is een van de 21 partners van CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures), het ambitieuze project rond onderzoeksinfrastructuur van de Europese Commissie. In het kader van de netwerkactiviteiten zullen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van best practices en protocols voor het bereiken van gemeenschappelijke standaarden en de promotie van wetenschappelijke excellentie. In het kader van de Joint Research Activity - gericht op de verbetering van innovatieve methodologieën en apparatuur voor laboratoriumonderzoek - zullen we deelnemen aan de studie rond "Identificatie van organische materialen in microstratigrafieën" en "Organische kleurstoffen in oude en hedendaagse kunst". Het eerstgenoemde onderzoek is gewijd aan het optimaliseren van de voorbehandeling van dwarsdoorsnedes van referentie- en historische verfstalen (i.e. van muurschilderingen en manuscripten) en aan beeldvorming met FTIR. Onder de tweede titel wordt gefocust op externe factoren op het niveau van de plantaardige bronnen die de samenstelling van de kleurstoffen (geïdentificeerd door middel van chromatografische analyse van nieuwe en historische textielen) beïnvloeden, alsook op de troeven en limieten van diverse technieken voor de extractie van organische textielkleurstoffen voor chromatografische analyse. Een laatste subtaak, rond de "Karakterisering van vroege synthetische kleurstoffen", stelt ons in de gelegenheid om onze moderne apparatuur en onze expertise van vroege synthetische kleurstoffen ten volle te benutten.

Deelnemende labo's van het KIK:
- Laboratorium textiel
- Laboratorium voor monumentale decoratie en muurschilderingen

 

Meer informatie op de CHARISMA website, of contacteer KIK teamleider Ina Vanden Berghe (ina.vandenberghe @ kikirpa.be).