14 april 2010 - RIHA journal: eerste nummer


Het RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art), waar het KIK lid van is, lanceert het eerste nummer van het RIHA Journal. Deze online publicatie geeft vrije toegang tot artikels rond kunsthistorisch onderzoek, u aangeboden door een netwerk van 27 instituten uit diverse landen.

 

De artikels worden gepubliceerd in de talen van het Comité international d'histoire de l'art (Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans) en omsluiten het hele spectrum aan kunsthistorische onderwerpen en methodologieën. Ze beantwoorden aan de vereisten van de peer-review met dubbelblinde beoordeling en verschijnen reeds enkele weken na inzending. Alle artikels in dit e-journal zonder winstoogmerk kunnen gratis worden geraadpleegd. Hiermee wordt voldaan aan de principes van Open Access.

 

Het RIHA Journal wordt u aangeboden door de directeurs van de instituten die lid zijn van het RIHA. Als gezamenlijk project van 27 instituten uit 18 verschillende landen volgt het tijdschrift een nieuw en ambitieus pad van internationale institutionele samenwerking: de redactie wordt lokaal verzorgd, waarbij elk van de RIHA-instituten verantwoordelijk is voor het verzamelen van artikels, voor de organisatie van de reviews en voor de eindredactie. Een content-beheersysteem fungeert tegelijk als redactie-ondersteuning en als publicatieplatform. 

 

Het Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZIK) van München staat in voor de ontwikkeling en de organisatie van het tijdschrift. De financiering wordt verstrekt door de Gevolmachtigde van de bondsregering voor cultuur en media (BKM).

 

Bekijk de eerste artikels

image002_400