28 mei 2010 - studiedag versteend erfgoed

Het KIK nodigt u uit op een studiedag rond herstelmortel en kunststeen voor de restauratie van monumenten. Voor het herstel van materiaalverlies aan historische constructies en beeldhouwwerk worden deze materialen steeds vaker ingezet, soms met wisselend succes. De studiedag beoogt in de eerste plaats om tot een verruiming van de kennis van deze materialen te komen. Met de uitnodiging van sprekers uit de openbare en commerciële sector en uit de academische wereld willen we tevens een constructieve dialoog op gang brengen tussen de verschillende actoren.


Presentatie en programma

Inschrijvingen

Syllabus