onderzoeksproject rond Meester van Elsloo

Aan weinig laatmiddeleeuwse beeldsnijders wordt een dergelijk omvangrijk oeuvre toegeschreven als aan de Meester van Elsloo. Zijn  noodnaam is afgeleid van een Sint-Anna te Drieën in de Sint-Augustinuskerk van Elsloo, een beeld dat in de negentiende eeuw nog deel uitmaakte van de inventaris van de Munsterkerk in Roermond. Van de inmiddels bijna 200 ‘Elsloo-werken' bevindt zich een 70-tal in België, voornamelijk in de provincie Limburg. De overige zijn verspreid over Nederland en Duitsland in het gebied dat tegenwoordig als de Euregio Maas-Rijn wordt omschreven. Ook in belangrijke buitenlandse musea worden werken van de Meester van Elsloo bewaard.

 

Het onderzoek in het kader van een groots opgezet internationaal ‘drieluikproject' (België, Nederland, Duitsland) streeft ernaar om het Elsloo-oeuvre in kaart te brengen. Het KIK is met zijn fotografische inventaris en expertise in deze materie de aangewezen instelling om het Belgische luik uit te werken. Door middel van kunsthistorisch, materiaaltechnisch en archivalisch onderzoek wordt gepoogd een beter zicht te krijgen op de productie van de meester, zijn atelier en aanverwante ateliers. Een belangrijke meerwaarde wordt verwacht van het dendrochronologisch onderzoek.

De resultaten zullen bekend worden gemaakt in een onderzoekstentoonstelling op initiatief van het Bonnefantenmuseum te Maastricht (zomer 2011), en in een internationaal colloquium in samenwerking met de partners uit België, Nederland en Duitsland (herfst 2011).

Het project verloopt onder leiding van Christina Ceulemans, departementhoofd Documentatie. Medewerkers zijn Vincent Cattersel en Emmanuelle Mercier (materiaaltechnisch onderzoek), Pascale Fraiture (dendrochronologisch onderzoek), Jana Sanyova (laboratoriumanalyse polychromie), Jean-Luc Elias (fotografie) en Famke Peters (kunsthistorisch onderzoek). Peter te Poel, Conservator sculptuur en kunstnijverheid vóór 1850 in het Bonnefantenmuseum Maastricht, is de initiatiefnemer van de tentoonstelling en neemt het onderzoek van de beelden op Nederlands grondgebied op zich. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Arnold Truyen van de Stichting Restauratie Atelier Limburg. Partners in Duitsland zijn de Fachhochschule Köln (Ulrike Bergmann), het LVR-LandesMuseum Bonn (Katharina Liebetrau) en het LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Brauweiler (Marc Peez). Prof. Michel Lefftz (Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur ) en prof. Leo De Ren (Katholieke Universiteit Leuven) maken deel uit van het wetenschappelijk begeleidingscomité.