Bijbel van Anjou - Tentoonstelling en colloquium

Van 17 september tot 5 december 2010 wordt de Bijbel van Anjou met zijn kostbare miniaturen tentoongesteld in het Leuvense Museum M. Op 1 en 2 november 2010 brengt het colloquium Miniatures and Music at the Court of Anjou Naples - ca. 1340 de context en de artistieke productie in Napels aan het begin van de veertiende eeuw in kaart.

De makers van Rogier van der Weyden 1400 | 1464 De Passie van de Meester presenteren:
Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd
17 | 09 | 2010 » 05 | 12 | 2010
M Leuven

Na de bijzonder succesvolle tentoonstelling Rogier van der Weyden 1400|1464 – De Passie van de Meester (2009) slaan Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven) en M Leuven opnieuw de handen in mekaar.
Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd toont de sublieme miniaturen van een zo goed als onbekend pronkhandschrift dat in de waanzinnige veertiende eeuw aan het tumultueuze Koninklijk Hof van Napels tot stand kwam. Macht, intriges, goud, een paar schimmige figuranten en enkele uitzonderlijke kunstenaars vormen een explosieve mix.

De veertiende-eeuwse Bijbel van Anjou of Bible Angevine, is ontstaan aan het hof van Robert I van Anjou, koning van Napels. Na enkele omzwervingen in koninklijke kringen, komt het boek in 1509 op Brabantse bodem terecht. Gedurende 500 jaar geraakt het unieke manuscript in de vergetelheid. Tot 2008. Op 10 maart wordt de Bijbel erkend als Topstuk van de Vlaamse Gemeenschap. Dat jaar start een grootscheeps project rond de studie, de conservatie en ontsluiting van het boek. Het KIK heeft bijgedragen aan de studie en aan de behandeling van het manuscript.

Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd bevat meer dan honderd sublieme miniaturen die voor de allereerste keer, en meteen ook voor het laatst, aan het grote publiek getoond worden. De kostbare perkamenten folio’s van de Bijbel zijn voorzichtig losgemaakt. Het is een unieke kans om ze 'in het echt' te bewonderen. Na de tentoonstelling wordt het fragiele juweel onherroepelijk terug ingebonden en verdwijnt het opnieuw in de kluis van de Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven).
Vanaf dan is de Bijbel alleen nog online raadpleegbaar.

 

Locatie + Info
M Leuven
Vanderkelenstraat 28
B-3000 Leuven
+32 16 27 29 29
bezoekm@leuven.be
www.bijbelvananjou.be

Wanneer:
Van 17 september tot en met 5 december 2010

Openingsuren:
Open van dinsdag tot zondag van 11.00 u. tot 18.00 u.
Donderdag van 11.00 u. tot 22.00 u.
Groepen uit het onderwijs die gereserveerd hebben, zijn welkom vanaf 9.00 u.
Gesloten op maandagen en op 1 november