Studiedag Musée d'Ansembourg

Op 29 januari 2011 organiseerde het KIK in situ een beschouwend seminarie gewijd aan de architectuur en de decoratie van het Musée d'Ansembourg te Luik. Dit museum, gewijd aan de Luikse sierkunsten van de 18de eeuw, bevindt zich in een imposant herenhuis dat rond 1740 werd gebouwd voor een plaatselijke bankier. In de loop der tijden heeft het gebouw talrijke wijzigingen ondergaan die soms moeilijk te achterhalen zijn. Op uitnodiging van het KIK heeft een dertigtal specialisten van 18de-eeuwse architectuur en -decoratie een hele dag lang de hoofden bij elkaar gestoken om de balans op te maken en om ideeën te formuleren die nuttig kunnen zijn bij de op handen zijnde restauratie van het gebouw. Deze rijke uitwisselingen hebben niet alleen geleid tot een consensus over het oorspronkelijke karakter van sommige van de decoraties, maar ook tot het grondig bevragen van andere decoraties die reeds veel te lang als origineel worden beschouwd.